ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Περιγραφή Δραστηριότητας

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σημαντική αύξηση στο ποσοστό των παιδιών που παρουσιάζουν δυσκολίες στις γλωσσικές, αναγνωστικές ή μαθηματικές δεξιότητες.  Η διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών συνήθως προκαλεί καταιγισμό αρνητικών συναισθημάτων στους γονείς, όπως ανησυχία για το μέλλον του παιδιού, άγχος για τη νοημοσύνη του και αγωνία για τον χαρακτήρα του παιδιού.

Στο κέντρο Ανατολή έχουμε τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε τα συμπτώματα Μαθησιακών δυσκολιών και να χαράξουμε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας των συμπτωμάτων της διαταραχής με το οποίο θα βελτιώσουμε τη συνολική εικόνα του παιδιού στο σχολικό και μετέπειτα στο εργασιακό περιβάλλον.

Θα πρέπει να τονίσουμε οτι η συμβολή των γονέων στη διαδικασία είναι κομβική. Οι γονείς  μέσα από τη συνδειτοποίηση των δυσκολιών του παιδιού έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση και να υιοθετήσουν μια συμπεριφορά θετικής ενέργειας και υπομονής.

Έχετε απορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη δραστηριότητα.

Άλλες υπηρεσίες