ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Περιγραφή Δραστηριότητας

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα προσφέρει μια θαυμάσια ευκαιρία στα παιδιά να ασχοληθούν από μικρή ηλικία (ιδανικά από 5 ετών) με τις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία. Μέσω της ρομποτικής τα παιδιά θα αποκομίσουν χρήσιμες τεχνολογικές δεξιότητες απαραίτητες και με μεγάλη ζήτηση για τη σύγχρονη αγορά εργασίας (κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί και στο μέλλον) .

Ανεξάρτητα βέβαια από την επαγγελματική αποκατάσταση η ρομποτική ενθαρρύνει την ανάπτυξη πολλών σημαντικών δεξιοτήτων όπως η επιστημονική προσέγγιση για την επίλυση ενός προβλήματος, η επικοινωνία και η ομαδική εργασία, και η ικανότητα για τη λήψη αποφάσεων.
Πέρα από τα παραπάνω η ενασχόληση με τη ρομποτική προσφέρει οφέλη και στη συναισθηματική ζωή των παιδιών προάγοντας την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. 

Τα παιδιά μέσα από αυτή την δραστηριότητα μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα λάθη και την αποτυχία (ένα πείραμα ή μια απόπειρα συναρμολόγησης μπορεί να αποτύχει) και να τα αντιμετωπίζουν σαν την ευκαιρία για μια νέα αρχή αλλά και σαν αφορμή για μάθηση.

Έχετε απορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη δραστηριότητα.

Άλλες υπηρεσίες