ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Περιγραφή Δραστηριότητας

Η ενασχόληση με τις εικαστικές τέχνες έχει τεράστια αξία για την ανάπτυξη των παιδιών. Μέσα από τον πειραματισμό με τα χρώματα και διάφορα υλικά ενθαρρύνομε την προσωπική έκφραση, οξύνουμε την παρατηρητικότητα και εξασκούμε την κριτική και σύνθετη σκέψη. Πέρα από τα παραπάνω η ενασχόληση με τα εικαστικά συμβάλλει στην ποιότητα ζωής των παιδιών αφού αποκτούν ευαισθησία σε ζητήματα κοινωνικού, πολιτιστικού και ιστορικού περιεχομένου.

Ο στόχος μας στη δραστηριότητα των εικαστικών είναι να αποφύγουμε την τυποποιημένη διδασκαλία των εικαστικών και να ενθαρρύνουμε τα παιδιά στο να λάβουν πρωτοβουλία και να πειραματιστούν ώστε να αποκομίσουν θετική ψυχολογία, να αναγνωρίσουν καλλιτεχνικές δεξιότητες και να μάθουν να λειτουργούν και να επικοινωνούν εντός μιας ομάδας.

Έχετε απορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη δραστηριότητα.

Άλλες υπηρεσίες