Επιδοτήσεις

Παράταση υποβολής αιτήσεων για Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής 2018-2019

Η ΕΕΤΑΑ αποφάσισε την παράταση ως καταληκτική για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής – δηλώσεων στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2018-2019 την 6η Ιουλίου 2018. Α. Κατόπιν τούτου, τροποποιούνται οι παράγραφοι 1 έως 4 του άρθρου 5.2. (Υποβολή «Αίτηση συμμετοχής -Δήλωση» – Όροι συμμετοχής) της με αρ. πρωτ. 5180/16.6.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ως εξής: […]

Παράταση υποβολής αιτήσεων για Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής 2018-2019 Read More »

Πρόγραμμα Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής 2018-2019

Διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για τα σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς το

Πρόγραμμα Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής 2018-2019 Read More »